Moderne talen is echt iets voor jou als je

  • van talen houdt en een talenknobbel hebt die je verder wil ontplooien;
  • de vreemde talen grondig wil bestuderen en vlot wil leren spreken en schrijven;
  • geïnteresseerd bent in de sociale en culturele aspecten van de Nederlands-, Frans-, Engels-, Spaans- en Duitstalige gebieden;
  • een ruime belangstelling hebt voor literatuur en te weten wilt komen wat Shakespeare, Voltaire, Cervantes en Hesse allemaal te vertellen hadden;
  • graag debatteert, gesprekken voert, presentaties geeft.

Inhoud poolvakken vreemde talen

In de richting Moderne talen krijg je vier lesuren Nederlands, drie lesuren Engels, vier lesuren Frans en twee lesuren Duits. Daarnaast kan je in de vrije ruimte de modules Spaanse en Italiaanse taal en cultuur volgen of deelnemen aan de schoolredactie.

Tijdens de taallessen is er naast vaardigheden en (algemene) kennis ook ruimte voor creativiteit: je ontwerpt bijvoorbeeld zelf een reclamebrochure of – affiche, je maakt filmpjes, interpreteert poëzie, bezoekt (anderstalige) toneelvoorstellingen... Je leert attitudes aan als spreekdurf, zelfvertrouwen en luisterbereidheid. Je bestudeert en interpreteert nieuwsberichten, wetenschappelijke teksten, filmfragmenten, cartoons, liedjes, romanfragmenten, enz. Ook de culturele en sociale componenten komen aan bod - dat betekent onder andere virtuele en echte bezoeken aan steden als Londen, Luik, Rijsel en Parijs en lessen over de eet- en drinkgewoonten uit andere landen. Je doorbreekt de ‘taal’grenzen door zelfstandig aan een portfolio (Frans-Engels) te werken.

In de tweede graad krijg je zowel voor Nederlands, Frans als Engels een uurtje extra en wordt gestart met Duits (1h in 3de jaar, 2h in het 4de)

Leerlingen die kiezen voor deze studierichting verwerven via een extra uur economie of wetenschappen de nodige voorkennis voor een vlotte doorstroom naar de derde graad.

In de derde graad biedt de school de richting economie-moderne talen en moderne talen-wetenschappen aan. Je krijgt vier lesuren Nederlands, drie lesuren Engels, vier lesuren Frans en twee lesuren Duits. Daarnaast kan je in de vrije ruimte de modules Spaanse en Italiaanse taal en cultuur volgen of deelnemen aan de schoolredactie.

En daarna?

Economie - moderne talen

De verdere studiemogelijkheden zijn zeer uitgebreid. Je kan een studierichting kiezen in het academisch onderwijs (bv. economische en toegepaste economische wetenschappen en verkeerskunde, medische en paramedische wetenschappen …) of in het hoger professioneel onderwijs (handelswetenschappen en bedrijfskunde, gezondheidszorg …). Ook management, accountancy, marketing, fiscaliteit, financiën, logistiek, lerarenopleiding, enz. behoren tot de mogelijkheden. Met je vooropleiding Moderne talen kan je onder andere kiezen voor taal- en letterkunde, vertaler/tolk, communicatiemanagement, toerisme, lerarenopleiding talen, journalistiek, enz.

Moderne talen - wetenschappen

Deze studierichting biedt tal van mogelijkheden om verder te studeren, bijvoorbeeld: taal- en letterkunde, vertaler/tolk, communicatiewetenschappen, toerisme, lerarenopleiding talen, journalistiek, enz. Het wetenschappelijke luik bereidt voor op studies medische en paramedische wetenschappen, geneeskunde, gezondheidszorg, verpleegkunde, bio-ingenieur, chemie, biologie, fysica, enz.

 

Go! Atheneum,
Graanmarkt 14, 9300 Aalst
Bauwensplein 13, 9300 Aalst
tel.: 053/46 64 00
E-mail: atheneum@atheneumaalst.be
tel. GM voor 1e en 2e jaar: 053/46.64.03
tel. GM voor 3e jaar: 053/46.64.01
tel. GM voor 4e jaar: 053/46.64.02
tel. BP voor 5e en 6e jaar: 053/46.64.06


Welkom bij het Go! Atheneum Aalst
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn essentieel voor het correct functioneren van de site. Deze kan je niet weigeren als je op de site verder surft:
  • De sesie-cookie van deze site
  • De cookie om bij te houden of je al dan niet toestemming geeft voor cookies
Andere cookies verhogen het gebruikersgemak.
U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet.