Economie is echt iets voor jou als je

  • interesse hebt voor het economisch functioneren van de maatschappij.
  • streeft naar orde en netheid bij het noteren en verwerken van gegevens en samenhang.
  • er niet voor terugschrikt om conversaties, discussies en onderhandelingen te voeren. Ook schriftelijke communicatie heeft geen geheimen voor jou.
  • de wereld waarin we nu leven, beter wil begrijpen en er kritisch wil over nadenken.

Inhoud poolvak economie

Tweede graad

Het poolvak economie omvat vier lesuren:

Economische wetenschappen is een studierichting waar algemene economie, bedrijfswetenschappen en recht aan bod komen. Dit wordt aangevuld met wiskunde om zo het abstract denken binnen economische wetenschappen en wiskunde te bevorderen.

Wat kan je verwachten binnen de richting?

  • Algemene economie: dit onderdeel biedt een kader om de werking van de economie te begrijpen vanuit een breed maatschappelijk perspectief. Hierbij hoort het bestuderen van modellen om zo inzicht te verwerven in elementen van micro- en macro-economie. Daarnaast wordt ook de nadruk gelegd op probleemoplossend denken en komt er een ruime variatie in didactiek aan bod. Er wordt ook ruimte gelaten om in te gaan op de interesses van de leerlingen en de actualiteit.
  • Bedrijfswetenschappen en recht: hier worden een aantal basisprincipes uit het burgerlijk en ondernemingsrecht aangebracht met het oog op zelfredzaamheid op zowel juridisch als financieel vlak. Door de studie van de balans- en resultatenrekeningen en grondbegrippen van het dubbel boekhouden wordt er een grondige basis gelegd voor het gebruik van de boekhouding als beleidsinstrument.

Leerlingen die kiezen voor deze studierichting verwerven via een extra uur wiskunde of Duits de nodige voorkennis voor een vlotte doorstroom naar de derde graad.


Derde graad
Het poolvak economie omvat vier lesuren:

  • 2 lesuren bedrijfsbeleid, waarin de situering van de onderneming wordt besproken alsook de levensloop van een onderneming,
  • 2 lesuren micro- en macro-economie, economische modellen, de kringloop, productiefacturen, het monetaire beleid, internationale en economische relaties. Dit is slechts een greep uit de te behandelen onderwerpen.

Daarnaast kunnen de leerlingen tijdens de vrije ruimte de module ‘Go4 ondernemerschap’ volgen, waarin ze een minionderneming oprichten en leiden.

 

 

Go! Atheneum,
Graanmarkt 14, 9300 Aalst
Bauwensplein 13, 9300 Aalst
tel.: 053/46 64 00
E-mail: atheneum@atheneumaalst.be
tel. GM voor 1e en 2e jaar: 053/46.64.03
tel. GM voor 3e jaar: 053/46.64.01
tel. GM voor 4e jaar: 053/46.64.02
tel. BP voor 5e en 6e jaar: 053/46.64.06


Welkom bij het Go! Atheneum Aalst
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn essentieel voor het correct functioneren van de site. Deze kan je niet weigeren als je op de site verder surft:
  • De sesie-cookie van deze site
  • De cookie om bij te houden of je al dan niet toestemming geeft voor cookies
Andere cookies verhogen het gebruikersgemak.
U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet.