Onze school heeft een sterk uitgebouwde leerlingenbegeleiding die zich, zoals het nieuwe decreet voorschrijft, richt op vier pijlers: onderwijsloopbaan, leren en studeren, psychisch en sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg.
Onze leerlingenbegeleiders/studiecoaches werken intensief samen met het hele schoolteam en met het CLB.

Onderwijsloopbaanbegeleiding

Op verschillende momenten in hun schoolloopbaan moeten leerlingen belangrijke, weloverwogen keuzes maken. Het schoolteam, en in het bijzonder de leerlingenbegeleiders en studiecoaches, zorgen ervoor dat leerlingen goed ingelicht en voorbereid de overstap naar een studierichting in een volgende graad maken. Het is immers belangrijk bij zo’n scharniermoment niet alleen rekening te houden met resultaten en capaciteiten, maar ook met persoonlijkheid, aanleg, motivatie, interesses en inzet.

Bij de overstap naar een andere graad krijgen de leerlingen en hun ouders informatie en advies via het rapport, gesprekken met vak- en klasleraar en/of de studiecoach, infosessies en proeflessen. De overstap naar het hoger onderwijs wordt extra voorbereid via workshops in universiteiten en hogescholen. We bezoeken daarnaast elk jaar de SID-in (StudieInformatieDagen), houden een oudleerlingenavond rond studierichtingen in het hoger onderwijs en nodigen sprekers uit van het hoger onderwijs. Onze leerlingen van de derde graad worden ook begeleid via de test ‘Columbus’.

Leren en studeren

Het leerbeleid wordt door de hele school gedragen. Wij bieden hulp bij het verwerven van een goede studiemethode. Leerlingen met leerstoornissen krijgen, in samenspraak met de ouders en eventueel het CLB of externen, bijzondere aandacht, zodat zij met de nodige ondersteunende maatregelen hun studies succesvol kunnen doorlopen.

In de eerste graad wordt systematisch gewerkt rond ‘leren leren’. Er wordt onder meer aandacht besteed aan het maken van de boekentas, het gebruiken van de agenda en het opstellen van een studieplanning. Daarnaast geven de vakleerkrachten ook tal van vakspecifieke leertips.
Voor wiskunde, Nederlands en Frans wordt gedifferentieerd binnen de basisvorming. Concreet betekent dit dat we voor deze vakken in het eerste jaar kiezen voor de volgende aanpak: Nederlands 4 + 1; wiskunde 4 + 1 en Frans 3 + 1. Tijdens dit extra lesuur ondersteunen we leerlingen die het wat moeilijker hebben of bieden we sterkere leerlingen meer uitdaging.

Ook in de tweede graad en derde graad zijn ‘leren leren’ en het verwerven van een goede studiemethode vooral een klassikaal gebeuren. Leerlingen krijgen naast vakspecifieke leertips ook een cursus ‘leren leren’ die ingebed wordt in de vakken. Voor derdejaarsleerlingen die moeite hebben met studeren, organiseren we ook enkele sessies ‘leren leren’. Hierbij bekijken we – in kleine groepjes - de studiemethode van de leerling en herhalen we de algemene studietips. In de tweede graad wordt binnen de complementaire activiteiten ook remediëring opgenomen.

Uiteraard vormen ook het remediëringstraject (zie rapport) en de inhaallessen een onderdeel van ‘leren leren’. Wie problemen ondervindt bij het verwerken van leerstof of twijfels heeft over zijn/haar studiekeuze, kan steeds terecht bij de leerlingenbegeleiding/studiecoaches.

Pyschisch en sociaal functioneren

Leerlingen kunnen met problemen steeds terecht bij de leerkrachten en in het bijzonder bij de klasleraren. Daarnaast zijn er ook de opvoedsters, de studiecoaches/ leerlingenbegeleiders. Deze laatsten vormen een schakel tussen leerlingen onderling, leerlingen en ouders, leerlingen en leerkrachten, leerlingen en directie. Ze staan, samen met het CLB, in voor de begeleiding van leerlingen met socio-emotionele problemen. Onze school wil voor elke leerling een warme, stimulerende en motiverende omgeving zijn, waar leerlingen zich gewaardeerd en begrepen voelen.

Preventieve gezondheidszorg

De school werkt mee aan de organisatie en uitvoering van de systematische contactmomenten (medische onderzoeken) en vaccinaties door het CLB. School en CLB bepalen samen de data waarop die contacten doorgaan.

Wanneer nodig zal het CLB profylactische maatregelen nemen om de verspreiding van besmettelijke ziekten te voorkomen. De school werkt mee aan de uitwerking van die maatregelen.

Voor meer initiatieven die we nemen rond gezondheid verwijzen we je graag naar ‘onze kijk op onderwijs’ en naar de website/Facebookpagina.

Centrum voor leerlingenbegeleiding

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding participeert aan het leerlingenoverleg op school. Als verhoogde zorg nodig blijkt, kan onze school een beroep doen op het Centrum voor Leerlingenbegeleiding, dat mee instaat voor een optimale begeleiding van de leerlingen. Ouders en leerlingen kunnen er terecht voor:

  • informatie en advies betreffende studieproblemen, studie- en beroepsmogelijkheden
  • hulpverlening en begeleiding bij studiekeuze, aanpassingsmoeilijkheden, familiale of relationele problemen
  • medisch schooltoezicht en gezondheidsproblemen

Het CLB bevindt zich in de Zonnestraat 25 in Aalst. Telefoon: (053)46 95 00. Openingsuren: Ma 8u30-12u | 13u-19u, Di - Vrij 8u30-12u | 13u-16u30. Zaterdag - Zondag gesloten.

webs11

 

Go! Atheneum,
Graanmarkt 14, 9300 Aalst
Bauwensplein 13, 9300 Aalst
tel.: 053/46 64 00
E-mail: atheneum@atheneumaalst.be
tel. GM voor 1e en 2e jaar: 053/46.64.03
tel. GM voor 3e jaar: 053/46.64.01
tel. GM voor 4e jaar: 053/46.64.02
tel. BP voor 5e en 6e jaar: 053/46.64.06


Welkom bij het Go! Atheneum Aalst
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn essentieel voor het correct functioneren van de site. Deze kan je niet weigeren als je op de site verder surft:
  • De sesie-cookie van deze site
  • De cookie om bij te houden of je al dan niet toestemming geeft voor cookies
Andere cookies verhogen het gebruikersgemak.
U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet.