Om uw budget te kunnen beheren, geven wij hierna per leerling een overzicht van de te verwachten kosten in de loop van het schooljaar. De voorziene bedragen worden bij benadering gegeven en werden berekend op de werkelijke uitgaven van het vorige schooljaar. Het aantal leerlingen per groep bepaalt uiteraard mee de prijs.

Terugbetaling van gelden

Het is uiteraard zo dat de onkosten van de geplande activiteiten nooit volledig terugbetaald kunnen worden. Indien de afwezigheid gewettigd is binnen 10 lesdagen kan maximum 50% terugbetaald worden. Dit op voorwaarde dat de gemaakte kosten kunnen teruggevorderd worden van een dienstverlener. Bij onwettige afwezigheid worden alle kosten aangerekend

Betaalwijze

Er wordt met voorschotten gewerkt. Het eerste voorschot bedraagt € 100. Voor de periode september/december omvat dit bedrag: EMA1, cursussen…, eventuele T-shirt, kastje en uitstappen. Dit bedrag dient in augustus betaald te worden via overschrijving. In januari wordt het 2de voorschot opgevraagd. Eind mei volgt de afrekening van het saldo. 

Inschrijvingsgeld

nihil. 

Studiemateriaal

De leerlingen zullen in september op school afhalen:

 • T-shirt (€ 10) en eventueel short (€ 9,00) voor de lessen lichamelijke opvoeding (verschillende schooljaren bruikbaar). De leerlingen sport kopen ook een trui van de school aan (€ 20).
 • De (niet-verplichte) huur van een individueel kastje kost, afhankelijk van de grootte € 20,00 of € 23,00.
 • Gefotokopieerde cursussen (€ 25)
 • In het eerste leerjaar kopen de leerlingen een behendigheidstoestel voor de lessen technologische opvoeding (€ 7).

Voor sommige leervakken raden de leerkrachten tijdschriftabonnementen en/of bijkomend materiaal aan.

Surfen en emailen

De school beschikt over een elektronisch leerplatform. Via dit netwerk kunnen de leerlingen met elkaar communiceren en krijgen ze toegang tot het internet.

Aankoop van de werkboeken

De leerlingen kopen hun werk- en handboeken via de website www.studieshop.be . Het aangekochte pakket wordt thuis geleverd.

Verplaatsingskosten

De prijs van een treinabonnement is afhankelijk van het aantal afgelegde kilometers.
Info over een BuzzyPass van De Lijn : http://www.vlaanderen.be/nl/mobiliteit-en-openbare-werken/openbaar-vervoer/de-lijn-buzzy-pazz-van-6-tot-24-jaar

Extramurosactiviteiten

De EMA zijn verplichte activiteiten. Voor de verschillende leerjaren moet men rekening houden met een bedrag van € 20,00 - 80,00.

Toneelvoorstellingen

De toneelvoorstellingen zijn verplichte activiteiten. Voor de verschillende leerjaren moet men rekening houden met een bedrag van

 • € 10,00 - 20,00 in het eerste leerjaar
 • € 10,00 - 20,00 in het tweede leerjaar
 • € 10,00 - 20,00 in het derde leerjaar
 • € 10,00 - 20,00 in het vierde leerjaar
 • € 10,00 - 30,00 in het vijfde leerjaar
 • € 10,00 - 30,00 in het zesde leerjaar.

 

Geïntegreerde werkperiodes

De GWP zijn verplichte activiteiten, maar men heeft de keuze tussen een GWP met verblijf en overnachting of een lokale GWP (geen of één overnachting). De kosten voor de eerste soort GWP waren in 2022-2023:

 • € 200,00 in het eerste leerjaar
 • € 205,00 in het tweede leerjaar
 • € 300,00 in het derde leerjaar
 • € 545,00 in het vierde leerjaar (per vliegtuig)
 • € 380,00 in het vijfde leerjaar
 • € 515,00 in het zesde leerjaar

De leerlingen die deelnemen aan de lokale GWP moeten rekening houden met een budget van € 45,00 - 65,00. 

Sportactiviteiten voor de leerlingen van de studierichting "Sport"

De verplichte buitenschoolse sportactiviteiten kosten

 • € 30,00 - 35,00 in het eerste leerjaar
 • € 30,00 - 35,00 in het tweede leerjaar
 • € 15,00 - 25,00 in het derde leerjaar
 • € 15,00 - 25,00 in het vierde leerjaar
 • € 15,00 - 25,00 in het vijfde leerjaar
 • € 15,00 - 25,00 in het zesde leerjaar 

(Sport)dag van de leerling

De jaarlijkse (sport)dag van de leerling kost, afhankelijk van de activiteiten, gemiddeld € 20,00 - 30,00. 

Socio-culturele activiteiten

De uitgaven hiervoor zijn sterk persoonlijk bepaald. Leerlingen zijn niet verplicht deel te nemen aan woensdagnamiddag- of avondactiviteiten.
Extramurosactiviteiten en geïntegreerde werkperiodes zijn wel verplichte activiteiten. 

Warme maaltijden: tijdens schooljaar 2023-24 zijn er geen warme maaltijden door de nieuwbouw.

De leerlingen kunnen 's middag op school warm eten. Een maaltijd kost € 4,40.

 

Go! Atheneum,
Graanmarkt 14, 9300 Aalst
Bauwensplein 13, 9300 Aalst
tel.: 053/46 64 00
E-mail: atheneum@atheneumaalst.be
tel. GM voor 1e en 2e jaar: 053/46.64.03
tel. GM voor 3e jaar: 053/46.64.01
tel. GM voor 4e jaar: 053/46.64.02
tel. BP voor 5e en 6e jaar: 053/46.64.06


Welkom bij het Go! Atheneum Aalst
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn essentieel voor het correct functioneren van de site. Deze kan je niet weigeren als je op de site verder surft:
 • De sesie-cookie van deze site
 • De cookie om bij te houden of je al dan niet toestemming geeft voor cookies
Andere cookies verhogen het gebruikersgemak.
U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet.