Het GO! Atheneum Aalst biedt enkel algemeen vormende studierichtingen, waarbij leerlingen een stevige basis krijgen om op voort te bouwen na het secundair onderwijs. We streven ernaar dat onze leerlingen sterk, flexibel en leergierig worden, zodat zij in staat zijn goede resultaten te behalen in het hoger onderwijs of het op een andere manier te maken in het leven.

De persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen staat centraal. Daarbij heeft iedereen recht op gelijke kansen. We houden daarom via een geïndividualiseerde leerbegeleiding rekening met verschillen tussen leerlingen. Elke leerling krijgt bij ons volgens zijn interesses, mogelijkheden en talenten alle kansen om zich te ontplooien en succesvol te zijn. Jongeren die het tijdens hun schoolloopbaan op een of andere manier moeilijk hebben, kunnen rekenen op extra ondersteuning en begeleiding. Sterkere leerlingen worden gestimuleerd en uitgedaagd via differentiatie en projecten.

Onze leerlingen maken kennis met de wereld rondom hen, door hen deel te laten nemen aan verschillende sociale, culturele en economische activiteiten. Dat kunnen uitstappen en buitenlandse reizen zijn, maar evengoed projecten op school. Op die manier ontdekken ze hun interesses, hun talenten en beperkingen. Jezelf en je plaats in de wereld kennen is belangrijk om met de nodige dosis zelfvertrouwen, realiteitszin en relativeringsvermogen in het leven te staan.

Onze school is geen eiland in de maatschappij; via allerhande initiatieven binnen en buiten de school hebben we een zinvolle samenwerking met externen uitgebouwd: universiteiten, hogescholen, de media, lokale en nationale organisaties…

We hechten veel belang aan gezondheid door aandacht te schenken aan lichamelijke, psychische en sociale aspecten (lichaamsbewustzijn, pesten, voeding, milieu, verkeerseducatie, EHBO, sportactiviteiten, bewegend leren…).

We voeren een innovatief, dynamisch beleid en volgen het onderwijskundig en maatschappelijk debat op de voet. Daarbij vertalen we innovaties kritisch naar onze onderwijspraktijk zonder de traditie uit het oog te verliezen. Zo zijn we met onze waaier aan complementaire activiteiten en vrije ruimte al enkele jaren een stapje voor op de huidige onderwijshervorming. Ons onderwijs is gericht op het ontwikkelen van 21st century skills: de kennis, vaardigheden en attitudes die nodig zijn om succesvol te zijn in de toekomst. Onze leerlingen worden bovendien opgeleid tot kritische onderzoekers.

Dankzij ons participatief beleid werken schoolraad, leerkrachten, leerlingen en ouders mee aan het uitschrijven, realiseren en evalueren van het schoolbeleid. Op die manier draagt iedereen zijn steentje bij tot een warme en veilige leer- en leefomgeving. Op regelmatige tijdstippen peilen we naar het welbevinden van leerlingen, ouders en het hele schoolteam en sturen we bij waar nodig.

Goede afspraken en duidelijke regels vinden we belangrijk. Op die manier leren onze leerlingen niet alleen elkaar en het hele schoolteam respecteren en waarderen, maar ook de normen in de maatschappij.

We willen een open school zijn, waarin leerlingen weten dat ze steeds bij de leerkrachten, opvoeders of leerlingbegeleiders terechtkunnen. Ouders worden op de hoogte gehouden via Smartschool, Skore, e-mail, website en briefwisseling en kunnen de activiteiten van hun kind verder opvolgen via Facebook en Instagram.

Ons enthousiast, gemotiveerd en goed opgeleid schoolteam staat elke dag paraat om deze visie op onderwijs en opvoeding in de praktijk om te zetten. De waardering van onze leerlingen en onze ouders, het positieve verslag van de onderwijsinspectie en de MNM-verkiezing tot Strafste School van 2018 is voor ons het beste bewijs dat we goed bezig zijn!

Marie-Paule Haegeman

Directeur GO! Atheneum

Nancy Renier

Coördinator GO! Atheneum Aalst

webs20

 

Go! Atheneum,
Graanmarkt 14, 9300 Aalst
Bauwensplein 13, 9300 Aalst
tel.: 053/46 64 00
E-mail: atheneum@atheneumaalst.be
tel. GM voor 1e en 2e jaar: 053/46.64.03
tel. GM voor 3e jaar: 053/46.64.01
tel. GM voor 4e jaar: 053/46.64.02
tel. BP voor 5e en 6e jaar: 053/46.64.06


Welkom bij het Go! Atheneum Aalst
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn essentieel voor het correct functioneren van de site. Deze kan je niet weigeren als je op de site verder surft:
  • De sesie-cookie van deze site
  • De cookie om bij te houden of je al dan niet toestemming geeft voor cookies
Andere cookies verhogen het gebruikersgemak.
U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet.