Graanmarkt 14, 9300 Aalst | tel.: 053/76 96 20    

Onderzoek waterkwaliteit en bezoek waterzuiveringsstation
ema_wateronderzoekBiotoopstudie

In het kader van de lessen aardrijkskunde, biologie, chemie en de vakoverschrijdende eindterm milieueducatie, organiseerden we op dinsdag 11 oktober 2012 een extramurale activiteit voor de leerlingen van 3 Sportwetenschappen en 3 wetenschappen.

Tijdens veldwerk ter hoogte van de Gerstens bepaalden de leerlingen zowel de fysico-chemische als biologische waterkwaliteit van de Dender.

Fysico-chemische resultaten
Stroomsnelheid: 0,076 m/s -> Traag stromend

Helderheid: zichtdiepte: 25 cm

                  lichtdiepte: zichtdiepte x 2 = 50 cm

-> Redelijk

Temperatuur: 13°C -> Norm viswaterkwaliteit <25°c 
Zuurheidsgraad pH: 7 -> Norm viswaterkwaliteit 6 < pH < 9
Hoeveelheid opgelost zuurstofgas : 8 mg /l -> Norm viswaterkwaliteit > 7mg/l
Gehalte aan nitrieten: 0,05 mg/l -> Norm viswaterkwaliteit < 0,025 mg/l
Gehalte aan fosfor: 0,2 mg/l -> Norm viswaterkwaliteit <1 mg/ l


02 03

04Waterzuiveringsinstallatie

Om de kwaliteit van onze waterlopen te bewaken, moet huishoudelijk afvalwater gezuiverd worden voordat het in een beek of rivier wordt geloosd. Daarom brachten we aansluitend een bezoek aan de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aalst.

Een zuiveringsinstallatie bootst het natuurlijke proces in de waterlopen na. De organismen die zorgen voor de afbraak van afvalstoffen kunnen er in ideale omstandigheden hun werk uitvoeren. Waterzuivering is dus vooral een biologisch proces.

05Verwijs naar deze pagina via je favoriete sociale netwerksiteFacebook! Twitter! LinkedIn! Google! Netlog